Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Jet Verberne Uitvaarten

                                                     Ritueel Begeleider

Financiën

WAT KOMT ER TOCH VEEL BIJ ​KIJKEN...

Woorden die ik vaak hoor, soms al tijdens het regelen van een afscheid of vaak in de tijd daarna, als ik achteraf contact heb met nabestaanden.

Maar de voldoening die het vóór en dóór de nabestaanden met zich meebrengt, is alle moeite voor iedereen méér dan waard.

En misschien is het vreemd om te noemen maar ook de financiële afwikkeling is van groot belang.

Een uitvaart is niet goedkoop. In de media wordt vaak geschermd met bedragen tussen € 7.000 en € 10.000.

De kosten voor koffietafel of samenzijn achteraf zijn in deze bedragen niet eens meegenomen.

Laat ik u geruststellen: zó veel hóeft een mooi afscheid helemaal niet te kosten.

Een uitvaart, geregeld door Jet Verberne Uitvaarten (JVU), komt gemiddeld uit rond de € 5.000,-

Dat is en blijft natuurlijk een gemiddelde met hier en daar een uitschieter naar onder en ook naar boven.

Alles is afhankelijk van de wensen van nabestaanden en/of overledene.

Ook is het belangrijk te melden dat bij de uitvaarten geregeld door JVU de meeste families kiezen voor:

- opbaring thuis van de overledene;

- een alternatieve locatie voor de dienst (hierdoor vaak lagere zaalhuur indien men er voor kiest om behalve de afscheidsceremonie ook de koffietafel

  of het samenzijn achteraf daar plaats te laten vinden).

- geen of kleinere advertentie in een dagblad.

Waar dient bij het regelen van een uitvaart rekening mee gehouden te worden? In vogelvlucht:

Regelen uitvaart / Opstarten opbaring / Verblijf in mortuarium / Overbrenging bij overlijden in bijvoorbeeld ziekenhuis of hospice naar adres van de opbaring / Verzorging en controle van uw dierbare thuis of in uitvaartcentrum / Drukwerk zoals uitnodigingen en gedachtenis item, enveloppen, rouwpostzegels en extra verzendenveloppen / Advertentie / Kist / Bloemen / Rouwauto / Locatie en dienst, spreker, verzorging muziek, vervaardigen van PowerPoint / Crematie of begraving / Graf en grafbedekking / Samenzijn achteraf.

Als er en begroting wordt gemaakt houden we rekening met álles wat eventueel zou kunnen gebeuren. Geen verrassingen achteraf dus.

Alleen soms een meevallende rekening omdat de dingen die niet nodig zijn geweest ook niét worden gefactureerd.

Jet Verberne Uitvaarten werkt met een fee. Een bedrag waarvoor wij alles regelen en organiseren.

Alle inkoop die wij doen, wordt één op één aan u door gefactureerd. Dat betekent dat als JVU € 250,00 betaalt voor een kist, dat ú die ook betaalt.

U ontvangt zelfs kopietjes van deze rekeningen. Juist door deze manier van werken komen we uit op het eerder genoemde, mooie gemiddelde.

En dat voor het meest persoonlijke afscheid met veel tijd en aandacht voor overledene en nabestaanden.