Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Jet Verberne Uitvaarten

                                                     Ritueel Begeleider

Nieuws

Jet Verberne Uitvaarten
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Jet Verberne Uitvaarten

                                                     Ritueel Begeleider

Jet: 06-22300614  Mocht je een overlijden willen melden en mij niet kunnen bereiken bel Mirjam: 06-50449978

WAT KOMT ER TOCH VEEL BIJ KIJKEN...

Woorden die ik vaak hoor, soms al tijdens het regelen van een afscheid of vaak in de tijd daarna, als ik achteraf contact heb met nabestaanden. Maar de voldoening die het vóór en dóór de nabestaanden met zich meebrengt,

is alle moeite voor iedereen méér dan waard.

En misschien is het vreemd om te noemen maar ook de financiële afwikkeling is van groot belang.

Een uitvaart is niet goedkoop. In de media wordt vaak geschermd met bedragen tussen € 7.000 en € 10.000.

De kosten voor koffietafel of samenzijn achteraf zijn in deze bedragen niet eens meegenomen.

Laat ik u geruststellen: dat hoeft een mooi afscheid helemaal niet te kosten.

Gemiddeld kost een uitvaart, geregeld door Jet Verberne Uitvaarten (JVU), net iets minder dan € 5.000,-

Dat is en blijft natuurlijk een gemiddelde met hier en daar een uitschieter naar onder en naar boven.

Ook is het belangrijk te melden dat bij de uitvaarten geregeld door JVU de meeste families kiezen voor:

- opbaring thuis van de overledene;

- een alternatieve locatie voor de dienst.

(Geen of een kleine zaalhuur. indien men er voor kiest om behalve de afscheidsceremonie

ook de koffietafel of het samenzijn achteraf daar plaats te laten vinden.)

Waar dient bij het regelen van een uitvaart rekening mee gehouden te worden? In vogelvlucht:

Regelen uitvaart / Opstarten opbaring / Verblijf in mortuarium / Overbrenging naar adres van opbaring bij overlijden in bijvoorbeeld ziekenhuis of hospice / Verzorging en controle van uw dierbare thuis of in uitvaartcentrum / Drukwerk zoals uitnodigingen en gedachtenis item, enveloppen, rouwpostzegels en extra verzendenveloppen / Advertentie / Kist / Bloemen / Rouwauto / Locatie en dienst, spreker, verzorging muziek, vervaardigen van PowerPoint / Crematie of begraving / Graf en grafbedekking / Samenzijn achteraf.

Jet Verberne Uitvaarten werkt met een fee. Een bedrag waarvoor wij alles regelen en organiseren.

Alle inkoop die wij doen, wordt één op één aan u door gefactureerd. Dat betekent dat als JVU € 250,00 betaalt voor een kist, dat ú die ook betaalt. U ontvangt zelfs kopietjes van deze rekeningen. Juist door deze manier van werken komen we uit op het eerder genoemde, mooie gemiddelde.

En dat voor het meest persoonlijke afscheid met veel tijd en aandacht voor overledene en nabestaanden.

Voor de meest persoonlijke invulling van het afscheid

Als Uitvaartondernemer en Ritueel Begeleider staat de mens bij mij voorop. Dat zijn de nabestaanden die achterblijven na een overlijden.

Of de persoon die weet dat hij of zij binnen afzienbare tijd afscheid moet gaan nemen, en alle dierbaren daar omheen.

Samen realiseren we het afscheid van uw keuze zo mooi en persoonlijk mogelijk.

We bewandelen het traditionele pad of we slaan een heel andere weg in. Alles in overleg en naar uw wens.

Ik ben beschikbaar als Ritueel Begeleider (invulling en vormgeving van de dienst) of regel de complete uitvaart.

0
0